Van een oud mensch, de dingen die voorbijgingen, kwamen en bleven

Agile in het dagelijkse leven: Omzien is vooruitzien

Home> Verenigingsleven
Het verenigingsleven is volgens velen dood. Of in ieder geval met uitsterven bedreigd. Verenigingen staan op de rode lijst.

Ik ben lid van een vereniging. Zelfs bestuurslid. Maar ik noem het liever vrijwilliger. Onder deze noemer vindt u mijn overpeinzingen met betrekking tot mijn "guppenclub".